Nhà máy Nhiệt Điện Thái Bình 2

Thi công vật liệu chịu lửa, sấy lò hơi 2×600 MW tại dự án Nhiệt Điện Thái Bình 2 với đối tác PVN. Hoàn thành tháng 4 năm 2017.