Sửa chữa vật liệu chịu nhiệt tại Nhà Máy Xi Măng Xuân Thành

Ngày 12/10/2017 thi công sửa chữa vật liệu chịu nhiệt tại Nhà Máy Xi Măng Xuân Thành, lò 12500 tấn clinker/ngày.