Dự án tại XM Insee Việt Nam

Công ty MIS thực hiện dự án cải tạo nâng công suất tại Nhà máy Xi măng INSEE Việt Nam. Thời gian thực hiện trong tháng 3 năm 2019