hoàn thành việc thi công và sấy bê tông chịu nhiệt cho thiết bị của dự án lọc hóa dầu tại Uzbekistan

Công ty BURWITZ hoàn thành việc thi công và sấy bê tông chịu nhiệt cho các chi tiết của hệ thống Fired Heater của dự án lọc hóa dầu tại Uzbekistan cho đối tác Lilama 691 và Kirchner Italia. Dự án được hoàn thành với tiêu chuẩn kỹ thuật API 936, an toàn và đúng tiến độ. Toàn bộ các thiết bị đã được bàn giao cho nhà thầu chính Lilama 691 để xuất khẩu đi Uzbekistan.