MIS thay vành băng đa mới tại Xi măng Vicem Hà Tiên

Công ty MIS thực hiện dự án thay mới vỏ lò và vành băng đa mới tại Nhà máy Xi măng Hà Tiên Kiên Lương. Thời gian thực hiện từ 20/2/2019