BURTECH sửa chữa Xi măng Công Thanh

Công ty Burtech thực hiện công việc thi công bê tông chịu nhiệt, xây gạch lò tại nhà máy Xi Măng Công Thanh. Thời gian thực hiện từ ngày 12/2/2019